Правила на АСТРАЛ Холидейз относно резервиране и купуване на самолетни билети

Полетната информация, цените и техните условия се определят единствено от Авиокомпаниите и се залагат директно в резервационната ситема.
Те могат да бъдат променяни по всяко време от авиокомпаниите.
Цената се гарантира само със закупуването, респективно издаването на самолетния билет.
Пътниците следва да се осведомят за условията на избраната тарифа от съответните страници в резервационната система или от служителите на агенцията в посочените офиси/телефони.
Резервациите са валидни в рамките на 24 часа след направата им и ако не бъдат платени подлежат на анулация.
Плащания са възможни по банков път или в посочените офиси на агенцията в брой.
Издадените самолетни билети важат само за лицето, което е упоменато като пътник и не могат да бъдат ползвани от друго лице.
Издадените самолетни билети могат да бъдат анулирани или променяни съгласно правилата на избраната тарифа – обичайно това е възможно срещу определни от авиокомпаниите такси, но голяма част от тарифите в икономична класа не подлежат на анулации и промени.
Единствено пътниците носят отговороност за изрядността на личните си документи и за наличието на визи, когато такива се изискват.
Пътниците трябва да се явяват на летище 2 часа преди полет.
Пътниците трябва да проверяват предваритено за настъпили промени в полетното разписание по телефон или мейл в посочените офиси/телефон.
Ако пътникът няма навършени 18 години е необходимо да има нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
При нередности и загуба на багаж пътникът трябва да направи рекламация в момента на установяването на определните за това гишета на летището, на което се намира.
При закъснения и отмяна на полети отговорността носи съответната авиокомпания и само тя взема решение дали и как да компенсира пътниците със закупени билети.

Повече информация и списък на националните институции, които отговарят за упражняването на правата на пътниците, може да се намерятна адрес www.euroa.eu
Органът, определен от Република България да отговаря за прилагането на Регламент (ЕО) No 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11.02.2004 г. е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерството на транспорта, с адрес:
гр.София, 1000,
ул.”Дякон Игнатий” 9;
тел.: +359 2 937 10 47;
факс.: +359 2 980 53 37 и
адрес на елетронната поща: caa@caa.bg.