Нашата кауза – помощ за децата с онкохематологични заболявания

АСТРАЛ Холидейз е основен дарител в благотворителната кампания на Lions Club International в помощ на лечението на деца с онкохематологични заболявания в Клиниката по педиатрия и генетични болести към УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив. Клиниката е единственият по рода си център за цяла Южна България, където се лекуват и наблюдават деца със злокачествени заболявания. Дарението ще подпомогне затрудненото снабдяване на клиниката с медикаменти, които не могат да бъдат закупени в България. Благодарим Ви за подкрепата!

ЛАЙЪНС КУЕСТ предлага задълбочени познания, преподавани от обучители в клас, в рамките на самостоятелен курс от девет седмици или през цялата учебна година, интегрирани подходящо в съществуващия учебен план.

ЛАЙЪНС КУЕСТ e програма за социално и емоционално обучение (SeL – Social & Emotional Learning) с активното участие на общността и родителите, базирана на ангажиращи учебни практики и учебна среда, поощряваща академичните успехи и взаимопомощта.

ЛАЙЪНС КУЕСТ се радва на добри перспективи за финансово обезпечение:
– Грантовете от вида Core 4 са на разположене за осъществяване на мащабни инициативи по програмата на фондация “Лайънс Куест България” чрез споразумението между Асоциацията на Лайънс клубовете Дистрикт 130 България и Международната фондация на Лайънс клубовете.
– Програмата отговаря на условията за получаване на допълващо финансиране от следните американски организации: Училища свободни от насилие и наркотици (Safe & Drug Free Schools), Без изоставащи деца (No Child Left Behind), Училище за характери (Character education), Комисия за обучение в общественополезна дейност (Service-Learning Com-mission on Community Service), АНТИ-ДРОГА Обществени коалиции на Америка (CADCA).
– Програмата е с категория К-12 и е удостоена с най-висок рейтинг за своята методология и доказана ефективност в практиката от американската организация за оценка обучителни програми CASEL и напълно отговаря на условията за получаване на допълващо финансиране по линия на европейски и глобални фондове за развитие.

НЕ ПРОСТО ЗНАНИЯ, А УМЕНИЯ ЗА ИСТИНСКИ ЖИВОТ

Лайънс куест среща интересите на семейството, училището и обществото за възпитание на здрави и отговорни млади хора чрез превенция на негативното поведение и участие в общественополезна дейност.

Лайънс куест се радва на признание и на партньорството на министерствата на образованието на Австралия, Исландия, Италия, Нова Зеландия, Република Южна Африка, Тайланд, както и на всички канадски провинции – Американска организация за оценка обучителни програми CASЕL, Национално сдружение на директорите на начални училища в САЩ, Национално сдружение на директорите на средни училища в САЩ, Щатските инспекторати по образованието в Калифорния, Ню Йорк и Западна Вирджиния, Комисия за общественополезна дейност на Южна Каролина, Комисия за общественополезна дейност на Тенеси, Комисия за обучение в общественополезна дейност на Канзас, Развиващи се граждански училища без насилие към университета Рютгер, Служба за превенцияна младежката престъпност към Департамента по правосъдие на САЩ, Национален съвет на младите лидери, Национален регистър на програми и практики, базирани на доказани резултати, САЩ.

Програмата ЛАЙЪНС КУЕСТ се прилага в цял свят и според статистиката
– се преподава от повече от 350 000 сертифицирани обучители и педагози;
– предлага налични програмни материали на 26 езика;
– от нея са се възползвали над 11милиона младежи.

ЛАЙЪНС КУЕСТ изисква наличието на:
– въвеждащ експертен преглед на програмата и при необходимост адаптация, за да кореспондира с националната учебна рамка и държавните стандарти за обучение в съответната страна;
– преподаватели и педагози, преминали сертифицирано обучение по Лайънс Куест;
– изготвяне на програмни материали и план за акредитиране на продължаващо обучение, които се предоставят само на сертифицирани обучители.

ЛАЙЪНС КУЕСТ предлага много възможности за участие на Лайънс клубовете:
– Лъвовете могат да се включат в класните занимания и да помагат на децата да развият усещане за принос и признание като планират и осъществят свой Лайънс Куест проект.
– Mогат също да станат партньори на училищата и осигурят финансова подкрепа за обучение на преподаватели или изготвяне на програмни материали.
– Лайънс клубовете или Лайънс дистрикт биха могли да спонсорират Лайънс Куест семинари в партньорство с училищата, районните инспекторати и училищните настоятелства.


За информация и материали можете да се свържете, както следва:


НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
http://www.lions-bg.com или Фондация „Лайънс Куест България”
Петър Маламов, председател на УС на Фондацията

мобилна връзка: 0888 221351
е-mail: lions_quest_bulgaria@mail.bg
седалище и адрес: Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф”6


НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
www.lions-quest.org – Ресурсна библиотека или Lions Clubs International Foundation, Lions Quest Department

PHONE: 630-571-5466, ext. 6960 or 6965
Е-MAIL: sandy.olear@lionsclubs.org or matthew.kiefer@lionsclubs.org
MAIL ADDRESS: 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USAЗОВ ЗА ПОМОЩ

От УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив
Клиника по педиатрия и генетични болести

До Lions Club International г-н Станислав Сираков District Governor 2013-2014

Виж оригинала
на писмото

“Детското онкохематологично отделение към Клиника по детски и генетични заболявания е единственият център за цяла Южна България, където се лекуват и наблюдават деца с онкохематологични заболявания. Отделението разполага с 20 болнични легла, ежегодно се откриват около 40 нови пациенти със зло качествени заболявания – основно левкемии, лимфоми, мозъчни и други солидни тумори. В последно време срещаме затруднения със снабдяването с някои медикаменти, които не могат да бъдат закупени в България: 1. Cosmegen/Liovac/Dactinomycin flac 0.5mg (Merck, Sharp and Dohme- MSD) 2. Kidrolase/L-asparaginase flac. 10000 IU (EUSA Pharma или други фирми) 3. Puri-Nethol/6-MP/6-mercapropurin tab. 50mg (GlaxoSmithKline) По тази причина си позволяваме да се обърнем към Lions Club International с молба за подкрепа за оситуряване на известни количества от гореспоменатите медикаменти.”

Д-р А. Стоянова – Делева